ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja Dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-29 08:52:58 przez Administrator Systemu

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

Zespół Szkól Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie. https://bip.zs2.powiatszczycienski.pl
• Data publikacji strony internetowej: 2003-07-12
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• - Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
• - Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;

Wyłączenia

• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie www.onlineocr.net/pl/ . W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alina Niezgoda.
• E-mail:
• Telefon: 89 624 28 24

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
• Adres: 12-100 Szczytno, ul. Polska 18
• E-mail:
• Telefon: 89 624 28 24
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie jest kompleksem dwóch budynków połączonych są ze sobą w jedną bryłę.
2. Każdy budynek posiada oddzielne wejścia oraz istnieje również możliwość przemieszczania się wewnątrz pomiędzy budynkami. Budynek szkoły wyposażony jest w 2 windy. Jedna z nich znajduje się przy wejściu bocznym do budynku głównego od strony parkingu szkolnego, druga w nowej części budynku szkoły również od strony parkingu szkolnego.
3. Wejście główne do budynku szkoły znajduje się od strony ulicy Polskiej. Jest to wejście ogólnodostępne. Do wejścia prowadzą schody i stanowią barierę architektoniczną. Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia, w której pracownicy obsługi udzielają niezbędnych informacji.
4. Wejście dla osób niepełnosprawnych:
- Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest winda, która znajduje się na terenie szkoły od strony parkingu szkolnego. Po wcześniejszym zgłoszeniu chęci wejścia na teren szkoły pod nr tel. 89 624 2824 pracownicy szkoły uruchomią windę.
- Wejście do nowej części szkoły znajduje się od strony parkingu szkolnego i nie ma barier architektonicznych.
5. Budynek szkoły jest czterokondygnacyjny.
6. W głównym budynku szkoły na parterze znajduje się: Sekretariat, gabinet Dyrektora Szkoły, pomieszczenia administracyjne, pracownie szkolne, biblioteka szkolna, stołówka, kuchnia, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz sanitariaty. Na I piętrze znajduje się pokój nauczycielski, gabinet wicedyrektorów, gabinet kierownika kształcenia praktycznego, kierownika stołówki oraz pracownie szkolne i sanitariaty.
7. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych.
8. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
9. W nowej części budynku znajduje się winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Ta część budynku dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tej części budynku znajduje się m.in. sala gimnastyczna, hala sportowa, zaplecze sportowe, gabinet pielęgniarki, pracownia szkolna oraz sanitariaty. Na I piętrze znajduje się gabinet pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów, doradcy zawodowego, sanitariaty oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
10. Wejście do hali sportowej znajduje się od strony boiska szkolnego jak również od strony parkingu szkolnego.
11. Hotelik szkolny znajduje się w prawym skrzydle szkoły. Wejście główne znajduje się z prawej strony budynku, natomiast dostęp do windy znajduje się od strony parkingu szkolnego. Hotelik szkolny dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
12. Na posesję Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie można wejść lub wjechać od strony ulicy Polskiej. Na terenie posesji znajduje się parking usytuowany pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem mieszkalnym 18a.
13. Na parkingu szkolnym wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu) z którego wynika, że strona internetowa https://bip.zs2.powiatszczycienski.pl spełnia wymagania w 100,00 %.
 
« powrót do poprzedniej strony