ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdanie finansowe 2020